Mācāmies Ziemeļmaķedonijā

Internāta skolotāja Ineta Melbārde

Pedagogu apmācības Ziemeļmaķedonijā

No 21. līdz 25. februārim notika projekta “Art Therapy for Autism” partnervalstu otrā tikšanās Ziemeļmaķedonijā, Skopjē. Ar vairākiem pārlidojumiem, bet veiksmīgi galamērķī nokļuva mūsu skolas skolotājas Dace Sprince, Antra Milere, Gunita Mežule, Elīna Auniņa, Ineta Melbārde.

Pirmajā dienā tikāmies vienā no skolām bērniem ar īpašām vajadzībā  “D-r Zlatan Cremec”. Bija patiess prieks satikt jau pirmajā reizē oktobrī Polijā iepazītos kolēģus no Rumānijas, Polijas, Ziemeļmaķedonijas, Turcijas un Grieķijas. Pēc sirsnīgiem apskāvieniem katra dalībvalsts apmainījās ar bērnu un skolotāju kopīgi darinātām dāvanām. No mums pie pārējiem dalībniekiem aizceļoja 2022.gada kalendārs ar mūsu skolas bērnu veidotajiem darbiņiem.

Šajā dienā noskatījāmies katras valsts prezentāciju par to, kā notiek darbs ar īpašiem bērniem katrā no valstīm.

Šīs nedēļas laikā uzzinājām daudz jauna, interesanta un vērtīga. Apmeklējām arī  pamatskolu, resursu centru “Idnina”, kurā arī norit darbs ar bērniem, kuriem ir dažāda veida attīstības traucējumi. Iepazināmies ar skolotāju darba metodēm. Skolotājas parādīja skolu un tajā esošo sensoro telpu, individuālos darba kabinetus un tajā pieejamo aprīkojumu. Darbojāmies praktiski mākslas terapijas nodarbībās, apgleznojot kokvilnas somas, tamborējot, aužot, pinot sapņu ķērājus, krāsojot mandalas.

Mūsu kolēģi Ziemeļmaķedonijā bija parūpējušies, lai varam baudīt galvaspilsētas Skopjes skaistumu, apmeklēt nacionālo muzeju, mākslas galeriju. Patiess baudījums bija Maķedonijas skolotāju atvērtība, sirsnība, sarunas, smiekli, dziesmas. Guvām atziņu, ka dzīve jātver viegli, ar prieku. Paldies par to!

Uz Valmieru atvedām daudz ideju, ko īstenot savā skolā, un dažas no tām sākam plānot jau šobrīd.

Paldies projekta idejas izstrādātājam un galvenajam koordinatoram Andrejam Barbiram, Ziemeļmaķedonijas vajadzībā  “D-r Zlatan Cremec” skolas direktorei Marijai Deletic un pārējiem atsaucīgajiem un atraktīvajiem dalībniekiem!

Nākamā tikšanās maijā plānota Grieķijā, bet jau rudenī gaidīsim visas projekta dalībvalstis pie mums, Valmierā.