Gatavi Lieldienām

Vai ievēroji? Skolu tagad grezno rūpīgi salocīti zaķīši un krāsainas un spilgtas oliņas.

Kas to izdarīja? Bērni floristikas skolotājas Ievas Lūsītes vadībā!

Skaisti!