Iekļaut un iekļauties

     

Mērķa grupa: personas ar dažādām funkcionālām iespējām, viņu ģimenes locekļi, NVO pārstāvji, pedagogi, atbalsta dienesti, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji

Projekta īstenošanas vieta: Valmieras novads

Galvenās aktivitātes: apmācību cikls 5 dienu garumā, lai visas ieinteresētās personas diskutētu un veidotu vienotu pieeju dažādu personu grupu iesaistīšanai sabiedrības dzīves aktualitātēs. Katru dienu ar dalībniekiem strādās pieredzējuši savas jomas profesionāļi, kuriem ir pieredze arī darbā ar personām ar dažāda veida traucējumiem.



Plānotie rezultāti:
  • sabiedrībā veidota objektīva izpratne par bērniem un pieaugušajiem ar speciālām vajadzībām - dažādām veselības problēmām, slimībām, toizpausmēm,
  • informēti un apmācīti dalībnieki, kā konstruktīvi veidot dialogu ar šiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, kā sniegt atbalstu,
  • apgūti dažādi veidi, kā preventīvi strādāt ar tuvākajiem tieši iesaistītajiem cilvēkiem, novērst ģimeņu un atbalsta personu izdegšanu, atrast iekšējos resursus.

Norises laiks: 2021.gada 16.-20.augusts.
Projektu organizē biedrība “Kopā varam!”
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.