Ko mēs darām nepareizi un ko ar to var darīt

Pasniedzējs Arturs Miksons, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs, psihoterapeits.

Nodarbības saturs:

  • psihiskās veselības nozīme

  • izpratne par ģimeni un dzimtu kā kopēju sistēmu

  • slimības un to pārmantojamība ģimenēs un dzimtās

  • problēmu risināšanas algoritmi

  • sabiedrības informēšana un izpratnes veidošana par personām ar dažādiem attīstības traucējumiem

Uzdevumi individuālajam darbam:

  • iepazīties ar resursu “Ieteikumi izglītības iestāžu psihologiem un pedagogiem darbam ar skolēniem, kuriem ir uzvedības un emocionāli traucējumi skolas vidē”