Komunikācija ir māksla

Otrdien, 10.augustā, ar nometnes dalībniekiem tikās Edmunds Apsalons, Rīgas Stradiņa universitātes lektors, starppersonu komunikācijas eksperts, filozofijas doktors.

Nodarbības saturs:

 • pārmaiņu domāšana

 • sevis izaicināšana – kā pārstāt raizēties un uztraukties par lietām un diagnozēm, kuras nav iespējams mainīt

 • prasme pieņemt vērtīgākus lēmumus

 • kā neradīt nevajadzīgas problēmas sev un sarunā ar otru cilvēku

 • sociālās uzņēmējdarbības filosofiskie pamati

 • domāšanas maiņa no darba ņēmēja lomas uz darba devēja lomu

 • komunikācijas pamatprincipu izpratne: personiskās vajadzības

 • metodes, kā izvairīties no domāšanas kļūdām

 • citu komunikācijā iesaistīto vajadzības

 • konstruktīva domāšana un komunikācija

Uzdevumi individuālajam darbam:

 • analizēt TV personību un amatpersonu uzstāšanās prasmes, izvērtēt iesaistīto personu nolūkus, informācijas ticamību,

 • apgūt prasmi veidot pozitīvu komunikāciju rakstveidā, izmantojot 4 komunikācijas pamatprincipus