Dažādās saziņas valodas

Pasniedzējs Vilis Daudziņš, Jaunā Rīgas teātra aktieris, ar daudzveidīgām metodēm parādīja, kā ir iespējams strādāt un izprast sevi un citus..

Nodarbības saturs:

 • savu un citu cilvēku emociju atpazīšana un veiksmīga pārvaldīšana.

 • emocionālās pilnveidošanās iespējas.

 • komunikācija ar cilvēkiem ar apgrūtinātu vai ierobežotu spēju atpazīt un izvērtēt savas emocijas.

 • emociju nozīme izdzīvošanā

 • emociju apzināšanās, kontrole, regulēšana

 • emociju apzināšanās un pašregulācijas spēju korelācija ar attiecību veidošanās kvalitāti, kā arī labsajūtu un panākumu nodrošināšanu

  • savstarpējo attiecību nozīme pamatvajadzību apmierināšanā

  • saskarsmes prasmju saikne un korelācija ar zināšanu apguvi

  • kultūra un māksla kā emocijas rosinošs un veidojošs faktors

  Uzdevumi individuālajam darbam:

  • komunikācijas vingrinājumi