Sliktas ziņas? Pārbaudi!

Pasniedzējs Rasmuss Filips Geks, argumentācijas un kritiskās domāšanas treneris.

Nodarbības saturs:

  • iekšējo resursu atrašana maksimāli piepildītai dzīvei

  • kritiskās domāšanas pamatprincipi un pieejas

  • sadarbība ar apkārtējo sabiedrību, dienestiem, dažādiem fondiem

  • pašiniciatīvas veidošanās

  • personības izvērtējums, savu stipro pušu atrašana

  • prasme orientēties informācijas plūsmā

  • prasme novērtēt ziņu ticamības avotu līmeni

  • personības spēks un motivācija iesaistīties/ neiesaistīties informācijas patērēšanā un izplatīšanā

Uzdevumi individuālajam darbam:

  • pievērst uzmanību sociālajos tīklos publicētām ziņām, analizēt to ticamību, novērtēt ziņas ietekmi uz sabiedrību