Kā sadzīvot ar sevi savā ķermenī

Pasniedzējs Ralfs Upmanis strādāja ar tādām nopietnām tēmām kā fiziskā ķermeņa veselības izpratne, fizioterapijas, ergoterapijas u.c. terapiju un paņēmienu iespējas ikdienas darbam veselības nodrošināšanā. 

Nodarbības saturs:

  • fiziskā ķermeņa veselības izpratne

  • fizioterapijas, ergoterapijas u.c. terapiju un paņēmienu iespējas ikdienas darbam veselības nodrošināšanā

  • kustību nepieciešamība ikdienas dzīvē

  • motivācijas veidošana nodarboties ar fiziskām aktivitātēm

  • fizisku aktivitāšu saikne ar pozitīvu noskaņojumu, paaugstinātām darbaspējām, kognitīvo procesu uzlabošanos

  • pēc kādiem indikatoriem var noteikt, ka vielmaiņa ir palikusi lēnāka

  • kādām fiziskām aktivitātēm ir būtiska nozīme dažādos vecumos, un kam ir jāpievērš uzmanība

  • izdegšanas bīstamība un preventīvie pasākumi

Uzdevumi individuālajam darbam:

  • plāna izstrāde individuālo fizisko aktivitāšu uzsākšanai un realizēšanai 1 mēneša apjomā