Skolā tiekas Valmieras novada sporta skolotāji

2021. gada 22. septembrī Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā tikās mācību priekšmeta “Veselība un fiziskās aktivitātes” skolotāji no visa Valmieras novada, lai piedalītos seminārā “Iekļaujošās izglītības pieejas īstenošana sporta un veselības mācību satura apguvē”.

Semināru organizēja Valmieras novada Veselības un fiziskās aktivitātes jomas koordinatore, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Maija Priedīte. Lektori – Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta skolotāji Aivars Vasiļevskis un Ligita Vasiļevska. Seminārs tika aizvadīts sportiskā garā, kur skolotāji cita starpā, praktiski darbojoties, tika iepazīstināti ar sporta spēli Roundnet, ko vadīja šīs sporta spēles entuziasts Aleksandrs (Rīga).

Paldies par atbalstu semināra īstenošanā skolas darbiniekiem Agitai Dubrai un Jānim Netlim, kā arī Projekta vadītājai Daigai Ramatai.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta metodiskā komisija, 22.09.2021.