Projekta vizīte Madridē

Sestā starptautiskā projekta sanāksme notika 2023.gada janvārī – no 23. līdz 27.
Šīs sanāksmes galvenais mērķis bija dalīties atsauksmēs par Skolotāju rokasgrāmatu un veikt nepieciešamos uzlabojumus.
Pirmajā sanāksmes dienā uzņēmējas organizācijas pārstāvis Emilio Ferreiro Lago sveica partnerus un dalījās plānā. 
CNSE viceprezidente Marta Munoza sveica projekta komandu, un ONCE fonda ģenerālsekretāre Virdžīnija Karčedo, kas laipni
 nodrošināja mums telpas, iepazīstināja ar iestādi. Pēc tam Mehmets İnceçam no Ahmet Yesevi nedzirdīgo un vājdzirdīgo 
pamatskolas iepazīstināja ar jaunumiem par to, kas trūkst un kas ir par e-platformu.

Visi partneri dalījās atsauksmēs par Skolotāju rokasgrāmatu, un Daiga Ramata no Valmieras Gaujas krasta Vidusskolas sniedza 
informāciju par lietotāju testu provizoriskajiem rezultātiem, kā arī sniedza piemērus par bērnu reakciju uz kultūras atšķirībām.
Otrajā tikšanās dienā mēs apmeklējām Montemadridas fonda Ponce de León skolu. 
Iestādes direktore un mācību daļas vadītāja sniedza informāciju par organizācijas nodaļām un tajās veikto darbu. 
Mēs bijām patiešām iedvesmoti, vērojot skolas ieguldīto darbu.
Ikona “Apstiprināja kopiena”