Veidojam materiālus

Projekta ietvaros katrai iestādei ir jāizveido 2 stundu scenāriji, kuros ietverts Powtoon vidē veidots video, mācību uzdevumi, interaktīvi vingrinājumi, pašpārbaudes uzdevumi. Video tiks dublēts arī zīmju valodā, lai skolēniem būtu vieglāk uztvert apgūstamo saturu. Katrai valstij ir sadalītas noteiktas tēmas, kuras jāizstrādā, tā ka tēmas aptvers pamatskolas klašu posmu un nedublēsies.

Video veido matemātikas skolotāja Ilona Berkolde un direktores vietniece Daiga Ramata, tulkojumu zīmju valodā nodrošina Inga Upesjure.