Projekts apstiprināts!

Saņemta laba ziņa!

Projekts, kas iesniegts Turcijas nacionālajā aģentūrā, ir apstiprināts!

Projektu iesniedza un koordinēs Turcija – Eskişehir Provincial Directorate of National Education.

Kopumā projektā piedalīsies 6 valstis un 7 dažādas organizācijas; projektā tika iesaistīti dažādi partneri, lai pēc iespējas vispusīgi analizētu pētāmo jautājumu un sniegtu ieguldījumu katrs savas kompetences ietvaros.

Projekta mērķauditorija ir 6-15 g.v. skolēni ar dzirdes traucējumiem. Projektā plānots izstrādāt digitālus materiālus matemātikā šo skolēnu atbalstam. Materiāli būs pieejami īpaši izveidotā digitālā platformā, lai skolēniem būtu iespēja mācīties patstāvīgi un neatkarīgi, tādējādi uzlabojot viņu prasmes matemātikā.

Strādāsim, lai bērniem ar dzirdes traucējumiem būtu vieglāk un interesantāk apgūt matemātiku gan stundās, gan patstāvīgi.