Buklets un prezentācija par projektu

Projekta plānošanas laikā tika nolemts, ka par projekta bukletu uzņemsies atbildību kolēģi no Zviedrijas, bet par prezentāciju – Somijas kolēģi.

Bukletā apkopota īsa, konkrēta informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem.

Projekta prezentācijā varat iepazīties ar detalizētu visu vizīšu aprakstu.

Paldies kolēģiem par ieguldīto darbu!

Prezentācija pieejama šeit: UseYourStrength Project Presentation

Projekta buklets pieejams šeit: