Professions’ Lab

  

Projekta nosaukums: Professions’ Lab

Projekta Nr.: NPJR-2019/10081

Īstenošanas laiks: 08/2019 - 07/2020

Finansējums: EUR 22320

Projekta mērķi: veicināt Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību izglītības jomā

Sagaidāmie rezultāti:

  • izstrādāts materiāls karjeras izglītības darbam skolā ar jauniešiem, t.sk. ar sociālā riska grupas jauniešiem un bērniem ar ierobežotām iespējām,
  • apgūta partnerorganizāciju pieredze karjeras izglītības jomā,
  • realizētas 72 skolēnu un pedagogu mobilitātes.

Projekta koordinējošā iestāde:

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5/7, Valmiera, LV 4201, e-pasts [email protected], www.vgv.lv

Projekta partneri:
FI-Sotunki Upper Secondary School
LT-Joniškis "Aušros" gymnasium
EE- Tallinn Heleni kool

Projekta kontaktpersona: Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5/7, Valmiera; e-pasts [email protected]