Ceļojam uz Jonišķiem! Virtuāli!

Lai gan iespējas reāli ceļot šobrīd nav, tomēr satikties NORDPLUS JUNIOR projekta “Profession’s Lab” ietvaros noteikti vajag!

Mūsu skolēni projekta ietvaros jau ir ciemojušies Igaunijā, Tallinas Heleni skolā,  un Somijā, Sotunki vidusskolā, kā arī esam uzņēmuši viesus pie sevis 2019,gada rudenī. Šoreiz uzņemt viesus bija kārta Lietuvas skolai. Lietuvas partnerskola – Jonišķu Aušros ģimnāzija – bija sagatavojusi ļoti interesantu programmu, kuras laikā virtuāli apmeklējām Jonišķu apkārtnes skaistākās vietas, iepazināmies ar pilsētas un skolas vēsturi un tradīcijām, apciemojām Jonišķu pilsētas domi, kur ar mums tikās mēra vietniece. Viesojāmies arī Jonišķu Lauksaimniecības skolā, uzzinājām daudz jauna par lauksaimniecības profesijām, kā arī iepazināmies ar daudzveidīgām profesijām, kuras ir nepieciešamas darbam militārās profesijās. Bija gandrīz reālas ciemošanās sajūta…

Mobilitātes noslēgumā izspēlējām Kahoot spēli par Lietuvu; jāteic, mūsu komanda ieguva 2.vietu!

Paldies virtuālās mobilitātes dalībniekiem – 9.a klases skolniekiem Emīlam Vestbergam un Ivonnai Marijai Bitei un 8.klases skolniekiem Jānim Elmāram Liniņam un Laurai Balodei! Īpašs paldies Laurai, jo viņa bija sagatavojusi noslēguma runu angļu valodā un arī to nolasīja. Laura, paldies Tev par drosmi!

Paldies igauņu, lietuviešu un somu skolēniem un skolotājiem par šiem jaukajiem 2 gadiem ko kopīgi pavadījām projektā, un uz tikšanos citos projektos!

Projekta koordinatore Daiga Ramata