Izstrādāts buklets par projekta norisēm

Tā kā projekts ir noslēdzies, katra partnerorganizācija var paveikt sev sākotnēji izvirzītos uzdevumus. Tallinas Heleni skolas kolēģi ir sagatavojuši bukletu par projektu, kurā ir informācija par visām partnerskolām, projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī par īstenotajām mobilitātēm.

Ar bukleta tekstu angliski var iepazīties šeit: Brochure_Lab_1