Attīstības centrs

Attīstības centra aktualitātes apskatāmas šeit.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrs no 2018.gada augusta līdz novembrim īstenos divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas (8 stundas):

  1. Pirmsskolas izglītības pedagogiem (tai skaitā atbalsta speciālistiem) “Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija vispārējās izglītības iestādēs”, kas notiks 30.augustā, 31.augustā, 07.septembrī, 28.septembrī un 19.oktobrī. Programma_pirmsskolām
  2.  Vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotājiem, logopēdiem, speciālās izglītības pedagogiem, skolotāju palīgiem “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana (individualizēta mācību procesa elementi, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, izglītojamā snieguma progresa izvērtējums) izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem  (t.sk. kohleārajiem implantiem)”, kas notiks 26.oktobrī, 02.novembrī, 09.novembrī, 16.novembrī un 23.novembrī. Programma_skola

Dalība mācībās ir bez maksas. Programmas saskaņotas Valmieras Izglītības pārvaldē 12.07.2018. ar Nr.IP/3.1/18/38 un Nr.IP/3.1/18/37.

Programmu īstenošanas vieta – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, adrese: Leona Paegles iela 5/7.

Aicinām pieteikties elektroniski uz e-pastu: lieda7@inbox.lv (Dainai Liepiņai), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi un amatu (personas dati nepieciešami apliecības izgatavošanai).

Tālrunis uzziņai: 64207667, 29195852 (Daina Liepiņa)