”Tīģerim aizejot, zaķim atnākot”

Urrā!  Kopā mēs varam!

20.12.22. notika ikgadējais starppriekšmetu mācību pasākums

”Tīģerim aizejot, zaķim atnākot”

 1. – 12.klašu skolēniem.

Pēcgarša pēc pasākuma

 • Kolosāla aura, labestība, sadarbība.
 • Pārvērtām mācību stundas.
 • Darbojāmies jauktajās komandās.
 • Strādājām radoši un aktīvi.
 • Ļoti garšīgi pīrādziņi.

Kopā noskaidrojām, ka 2022. gads ir Ūdens tīģera gads, un tas nozīmē, ka tas ir gads, kas

paredzēts drosmīgai rīcībai. Tīģeris ir pazīstams ar savu spēku, uzdrīkstēšanos un spēju darīt visu plašā mērogā. Tīģera gadi ir pārmaiņu laiki, vēl jo vairāk tāpēc, ka šis gads ir Ūdens tīģeris. Ūdens ir saistīts ar jutīgumu, radošumu un atvērtību pārmaiņām. 

 1. gads, saskaņā ar ķīniešu astroloģiju, būs melnā Ūdens truša gads (saukts arī par Kaķa gadu vai Zaķa gadu), kas būs bagāts ar kāpumiem un kritumiem, ies kā pa kalniem.

 

Ko darījām?

Skolēniem tika piedāvāti dažādi uzdevumi visos mācību priekšmetos.

 • ”Aizejošais un nākamais” –  latviešu valoda ( M.Paegle).
 • ”Tangrams “ izveido  krāsaino zaķi – matemātika (I.Upesjure).
 • “Laika izjūta” aizver acis un nosaki laiku, kas pagājis līdz vārdam stop – matemātika

( I.Berkolde ).

 • ”Acumērs” nosaki zaķīša garumu – matemātika  (G.Prauliņa).
 • ”Griez un sien” – sasien  aizejoša gada nedarbus – dizains un tehnoloģijas (J.Straume).
 • ” Svars” – nosaki aptuveno svaru miltu, makaronu, cukura, sāls maisiņiem – dabaszinības (G.Radziņa).
 • ”Palīdzi zaķim atpazīt kultūrvēsturiskos objektus Valmierā”- sociālās zinības (L.Eklone).
 • ”Kustību pauze” –   (A.Kalniņa).
 • ”Savieno vārdus” – svešvaloda (I.Tauriņa).
 • “Sakārto Ziemassvētku kartiņas”’ – vēsture (A.Rozenberga).
 • ”’Latviešu tautas ticējumi un tautas dziesmas” – latviešu valoda (J.Krauja).
 • ”Trīs vienā”- nosaki mērinsrumentu nosaukumus – dabaszinātnes (I.Ulase),

nosaki valstis pēc dotajiem magnētiņiem – ģeogrāfija ( B.Sedlova),

Ziemassvētku cimdiņa krāsošana – vizuālā māksla.

 • ”Pīrāgu recepte”- jautājumi par pīrādziņu cepšanas noslēpumiem – latviešu valoda (D.Lediņa).
 • ”Pīrādziņš, nabadziņš”- ko mēs zinām par pīrāgiem ( I.Bankava).
 • Pīrāgu cepšana – dizains un tehnoloģijas (R.Paegle, K.Stukāne, I. Bankava un 7.a, 8.a ,9.a  klašu skolēni).

 

Lielum lielais  paldies:

 • Skolēniem par aktivitāti un interesi uzdevumu izpildīšanā!
 • Skolotājiem par interesantajiem uzdevumiem!
 • Direktores vietniecei Gunitai  Gumbrei par konfekšu žetoniem!
 • Saimniecēm Rutai Paeglei,  Kristiānai Stukānei, Inai Bankavai  un  viņu komandai   par garšīgajiem pīrāgiem!
 • Mārtiņam un Jānim par tehnisko nodrošinājumu!

 

Kopā mums viss izdodas!

Novēlam gaismu, veiksmi un ticību labajam gan darbdienās ,gan svētkos, sajust patiesu prieku par kopā būšanu!

 

Gribas ,lai baltā pasaulē balti sniegi snieg,

Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet.

Un, lai baltos cilvēkos baltas domas dzimst.

Un, lai baltās darbdienās balti svētki ir.

( I.Ziedonis)

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

 Skolotāju sadarbības grupas vadītāja I.Berkolde

 Latviešu valodas, kultūras un mākslas un pašizpausmes metodiskās jomas vadītāja L.Lāce