Tiek vērtēti starprezultāti digitālo mācību un metodisko līdzekļu aprobācijā

SIA “Uzdevumi.lv” šī gada 22. aprīlī organizēja astoto Projekta uzraudzības padomes sēdi, lai vērtētu aprobācijas starprezultātus. Jau iepriekš ziņots, ka Uzdevumi.lv projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) ietvaros izstrādājis un lietošanai skolām ieviesis jaunā satura digitālos mācību un metodiskos līdzekļus. Mācību materiāli izstrādāti atbilstoši jaunajai mācību satura pieejai un balstīti uz vispārējās izglītības iegūšanas standartu paraugprogrammām. Materiāli nodoti aprobācijai 6 Latvijas izglītības iestādēs un tiek aktīvi pielietoti jau kopš 2020./2021. mācību gada sākuma.

Aprobācijas veikšanā iesaistītās sadarbības skolas atzinīgi vērtē pieejamos materiālus, īpaši uzsverot materiālu pieejamību 1., 4., un 7. klases mācību procesa apguvei, jo šīs klases šajā mācību gadā apgūst jauno mācību saturu un kompetencēs balstītu mācību pieeju.

Uzraudzības padomes sēdē tika analizēti līdzšinējie izmantotie materiāli, apspriesta pieredze un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji, kurus projekta īstenotājs Uzdevumi.lv ir apņēmies, projektu uzsākot. Partneri vienojās, ka atlikušajos divos šī mācību gada mēnešos tiks aktīvi izmantoti vēl aprobācijā neizmantotie materiāli, lai pārliecinātos, ka digitālās mācību kopas ir sagatavotas atbilstoši mācību programmas vajadzībām un ir palīgs gan skolotājiem, gan skolēniem vielas apguvē.

Aprobācijas stadijā esošajam mācību saturam nav ierobežota piekļuve, tāpēc jebkurš www.uzdevumi.lv lietotājs var sniegt savu vērtējumu par projekta ietvaros portālā publicētajiem digitālajiem un metodiskajiem mācību līdzekļiem. Iepazīties ar saturu iespējams šeit:​

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Evija Vērzemniece

SIA “Uzdevumi.lv”

Projekta vadītāja

[email protected] 

Publicēts 22.04.2021.