Skolotājs, kuru neaizmirst

VILNIS ANDERSONS (1934 – 2021)

Lāčplēša diena, 11.novembris, mums atnesa sēru vēsti – aizsaules ceļos aizgājis skolotājs, ilggadējais Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas (tagad – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs) direktors Vilnis Andersons.

Šī ziņa sāpīgi atbalsojas tuvinieku, bijušo darbabiedru, draugu un bijušo audzēkņu sirdīs, liek dziļā cieņā noliekt galvas un godināt cilvēka darba mūžu.
Viļņa Andersona dzīves ceļš aizsācies 1934.gada 21.janvārī Tukuma pusē zemnieku ģimenē.

Ozolnieku pamatskola, Tukuma 1. vidusskola, Latvijas Valsts fizkultūras institūts, kurā iegūta fiziskās kultūras pasniedzēja specialitāte, – tāds ir Viļņa Andersona kāpiens zinību kalnā.
1969.gadā darba pienākumi Valmieras Tautas izglītības nodaļā Vilni Andersonu atved uz Valmieru. Darba savienošanas kārtībā 1983.gadā viņš uzsāk darbu Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolā par audzinātāju. 1989.gadā Vilnis Andersons kļūst par šīs skolas direktoru. Direktora pienākumus viņš veic 10 gadus līdz 1999.gada rudenim, kad dodas pelnītā atpūtā.

Kolēģi Vilni Andersonu atcerēsies kā stingru, bet ļoti atsaucīgu cilvēku, kurš vienmēr atbalstīja, uzņēmās atbildību. Viņš nebaidījās no izaicinājumiem, problēmas uztvēra kā iespējas. Tāpēc direktora Viļņa Andersona darbības laikā skola tika labiekārtota, izveidots dzirdes aprūpes centrs, iekārtota specializēta diennakts bērnudārza grupa, uzsākta veiksmīga sadarbība ar vācu Vestfāles zemes Gīterslo rajona vadību, Austrijas Sarkanā Krusta aktīvistiem, Liānas un Ivara Velku vadīto fondu “No sirds uz sirdi”.

Vilnis Andersons allaž uzsvēra izglītības vērtību un saglabāja nemainīgu ticību jauniešiem, viņu varēšanai. Bijušo audzēkņu atmiņās Vilnis Andersons paliks kā skolotājs, kuru neaizmirst.
Vēl ilgus gadus pēc darba gaitu beigšanas, Vilnis Andersons uzturēja saikni ar mūsu skolu – ciemojās pie skolēniem un dalījās atmiņās, savās jubilejās ar prieku gaidīja ciemos bijušos kolēģus un vienmēr interesējās par jaunumiem skolā.

Mūsu atmiņās paliks Viļņa Andersona gaišais smaids un labsirdīgais humors, viņa lielā mīlestība uz dziesmu.

Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar Viļņa Andersona piederīgajiem.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra kolektīvs