“Par savu zemi jāstāv. Barikāžu laiks”

9. janvārī vidusskolas izglītojamiem mācību gads 2. semestrī  sākās patriotiski. Vidusskolēni piedalījās tiešsaistē ar Latvijas Okupācijas muzeja pārstāvi. Tiešsaistes nodarbība “Par savu zemi jāstāv. Barikāžu laiks”! Tiešsaistē izglītojamie aktīvi iesaistījās diskusijā un atbildēja uz dotajiem jautājumiem. Bija iespēja redzēt videomateriālus, kas atspoguļoja barikāžu notikumus. Nodarbība bija ļoti vērtīga, jo videomateriālos rādītās intervijas apstiprināja un papildināja vēstures stundās mācīto un ģimenē stāstīto. Diskusijās aktīvi piedalījās Markuss Ādlers, Zariņa Agate, Pāne Anna Elīna un Daniela Šīrante. Paldies Latvijas Okupācijas muzeja pārstāvei un Internāta skolotājai Ingai Mockus.

Skolotāja Inga Upesjure