Veselīgs un dzīvespriecīgs

Projekts “Veselīgs un dzīvespriecīgs”

Nometnes mērķis ir nodrošināt iespēju bērniem apgūt veselīga dzīvesveida paradumus un fiziskās aktivitātes, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas radītās krīzes sekas individuālajā attīstībā.

  Nometnes uzdevumi:
  • iepazīstināt bērnus ar veselīga dzīvesveida pamatprincipiem – veselīgu uzturu, fiziskām aktivitātēm, emocionālo labizjūtu, mācību nozīmi,
  • sniegt bērniem iespēju praktiski darboties dažādu prasmju apguvei,
  • piedāvāt un mācīt bērniem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas,
sniegt bērniem iespēju sadarboties ar vienaudžiem. Norises laiks: 2021.gada 23.-27.augusts Dalībnieku vecums: 7 - 18 gadi. Nometnes specializācija: dienas. Nometni organizē biedrība “Kopā varam!” Projektam piešķirts finansējums Valmieras novada pašvaldības nometņu konkursāATBALSTS BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU ORGANIZĒŠANAI”