Izsludināts projektu konkurss nometnēm

Valmieras pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi projektu konkursu bērnu vasaras nometnēm, lai mazinātu Covid-19 sekas.

Pieteikties nometņu īstenošanai var jebkura pašvaldības vai valsts iestāde, juridiska vai fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs.

Saskaņā ar vadlīnijām nometnes ir jāīsteno skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā.

Izsludinātā projektu konkursa mērķgrupa ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri primāri atbilst šādiem kritērijiem: daudzbērnu ģimeņu bērni un jaunieši; sociālā riska grupas bērni un jaunieši (maznodrošinātie, ar mācīšanās, uzvedības, psihoemocionālajiem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošie bērni u. c.); bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām (var nepiemērot noteikto maksimālo vecuma ierobežojumu); bērni un jaunieši, kuri ir tikuši ierobežoti savu spēju un talantu izkopšanā, individuālo kompetenču pilnveidē un kolektīvajā darbībā valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ.

Pieteikumus pieņem līdz 2021.gada 22.jūlijam.