Māksla un uzturs

Šajā dienā izglītojošā nodarbībā “Veselīgs uzturs” noskaidrojām dažādus jautājumus, kas saistīti ar šo tematu, un guvām uz tiem atbildes. Piemēram, “Kas ir pārtika?”, “Kāpēc mums jāēd?”, ’’Ko mums dod pārtika?”, ’’Kas ir veselīgs uzturs?”, “Neveselīga uztura iedarbība’’ u.c.. Iesaiņojām un noformējām maisiņus ar savāktajiem ārstniecības augiem.

Ļoti svarīgi, ka nometnes dalībniekiem tika piedāvāta uz pieredzi balstīta mācīšanās, ikvienam nodrošinot iespēju pašam piedzīvot, pārdzīvot un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes par veselīgu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.

Lai attīstītu radošās prasmes, veidojām un līmējām katrs savu akmentiņu mozaīku.