Valmieras dārgumi

     

Projekta mērķis:

nodrošināt pasākumu kopumu – bērnu dienas nometni un Ģimenes dienas – Valmieras ģimenēm, tādējādi veidojot ģimenēm draudzīgu vidi un sabiedrības līdzdalību, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot atbalstu ģimenēm.

Pamatojums: Valmierā kā strauji augošā pilsētā ir liels pieprasījums pēc ģimenēm ar bērniem piemērotu atpūtas un sporta pasākumu organizēšanas, lai ģimenes varētu pavadīt brīvo laiku kopā saturīgi un lietderīgi. Projekta ietvaros paredzēts izcelt Valmieras dārgumus – cilvēkus, vietas, dabu, vēsturi, kultūru, tradīcijas, akcentējot pozitīvo, vērtīgo un skaisto Valmierā. Gan nometnes, gan ģimenes dienas laikā tiks godinātas ģimeņu vērtības – saliedētība, atbalsts, paaudžu pieredzes novērtēšana un tālāknodošana, sadarbība, pieņemšana. Tiks novērtēta arī ģimene kā dārgums, kā katrai personai nepieciešama unikāla atbalsta sistēma, iepazīta dažādu ģimeņu pieredze un spēja saglabāt sev raksturīgo.

Vieta: Leona Paegles iela 5, Valmiera, LV 4201

Laiks:

Bērnu nometne 2021.gada 16.- 20.augusts

Ģimenes diena 2021.gada 21.augusts

Galvenās aktivitātes:

1) dienas nometne bērniem un jauniešiem,

2) ģimenes dienas,

3) sabiedrības informēšanas pasākumi.

Mērķa grupa:

ģimenes ar bērniem un jauniešiem, kas dzīvo Valmierā, t.sk.:

1) bērniem un jauniešiem ar dažādām funkcionālajām iespējām,

2) sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem.

Projekta rezultāti:

vismaz 180 dalībnieki (bērni, jaunieši, vecāki un citi ģimenes locekļi) iesaistīsies ģimeni saliedējošās aktivitātēs, apgūs jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, tādējādi stiprinot ģimenes vērtības.

Projektu organizē biedrība “Kopā varam!”

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.