Kursi Francijā

Kristiāna Stukāne, dabaszinību un internāta skolotāja

No 2.līdz 8. novembrim man bija iespēja piedalīties Erasmus + programmas kursos Gvadalupē (Francijas salā). Kursu sauca ,,A classroom with a door to the world’’. Kursa mērķis bija  parādīt, ka katra nacionālā identitāte ir svarīga globālajā pasaulē, ka cilvēkiem ir vajadzība pieņemt citus: sev līdzīgos vai citādi domājošos. Jebkuram ir   jāmācās dalīties – tā ir gan sava pieredzes un dažādo prasmju nodošana, gan spēja pieņemt  citu viedokli un saredzēt līdzcilvēku talantus. Strādājot speciālajā skolā un veidojot skolēnu lietpratību,  mēs varam stāstīt  savu pieredzēto,  izmantojot savas prasmes, pieredzi un redzējumu par pasauli. Tā kā skolā mācu ģeogrāfiju, tad iepazīšanās ar citu kontinentu, tās dabu, laikapstākļiem – ieguvums man bija divtik liels. Atgriežoties mājās, skolēniem stundās par to varu stāstīt.

Mēs mācījāmies rakstīt projektus, jo mūsu skolēni arī varētu un gribētu dalīties ar visu pasauli, tādējādi parādot, ka viņi spēj daudz.  Katra kursu diena tika pavadīta ārā, katru dienu mainot lokācijas vietas, tā parādot, ka mācīties var visur. Tāda mācīšanās metode ir interesanta un  pat nepieciešama.  Kursu laikā mūs  iepazīstināja  ar salu Gvadalupe, tās kultūru, jo salas vēsture ir bagāta. Vēsturiski tā ir pieredzējusi dažādas ietekmes: verdzības ciešanas, dabas katastrofas, varas maiņas. Mums bija iespēja iepazīties arī ar dažādām vietējām tradīcijām – spēlēt bungas, kopīgi dziedāt, iejusties vietējo iedzīvotāju vidē, izbaudīt salas kolorītu. Vietējo iedzīvotāju labestība un viesmīlība ir spējusi rast vēlmi daudziem ieceļotājiem apmeklēt šo valsti.  Tā Gvadalupe, manuprāt,  ir kļuvusi par vietu, kuru vēlētos apmeklēt ikviens.

Katram kursantam pirms atbraukšanas  tika uzdots uzdevums –  sagatavot  prezentāciju par sevi, savu skolu un savas valsts nacionālo ēdienu. Es biju sagādājusi Latvijas pelēkos zirņus, cauraudzīti un sīpolus. Kad sagatavoju maltīti, neviens no pārējiem dalībniekiem neko tādu nebija redzējis. Atsauksmes bija labas, lielākai daļai dalībnieku garšoja  šis ēdiens.

Kursu laikā mēs katru dienu strādājām ar PADLET ( Piezīmju siena mācībām). Mācību dienas noslēgumā tika atsūtīts PADLET links, kurā dalījāmies ar mācībās iegūto vērtību.