„Iepazīsti profesiju daudzveidību!”

Ceturtdien, 2.decembrī, notika karjeras atbalsta nodarbība 5.a klases skolēniem par profesiju daudzveidību.

Skolēni ceļoja nākotnē un aizdomājās par to, kas viņi gribētu būt, kad pabeigs skolu un būs jādomā par darba dzīvi, par laiku, kad par iecienītāko čipsu paku jau būs jāmaksā pašiem.

Darbojoties grupās bērni pilnveidoja arī sadarbības kompetences prasmes un uzvedības kultūru komunikācijā, kas ir ļoti svarīgas prasmes patstāvīgā dzīvē, strādājot kolektīvā.

Skolēni veica dažādus uzdevumus saistībā ar profesijām un sacentās, kura grupa savāks ātrāk nepieciešamo darba aprīkojumu savām profesijām.

Skolēni aktīvi darbojās un mācījās dalīties ar citiem, veicinot veselīgu konkurenci , ievērojot cieņpilnas attiecības vienam pret otru, respektējot Es un Mēs, prasmi veidot partnerību. Sadarbības kompetences ir process , ko  vēl nepieciešams  turpināt pilnveidot visās mācību jomās.