Skolā jauna bibliotēka

Bibliotēkas atklāšana
Š.g. 3. septembrī  skolā notika jaunās Bibliotēkas telpas svinīga atklāšana. Skolotāja Maiga Paegle prezentēja savu  grāmatu “Lasīt ir viegli”, bet skolotāja Līga Vaite – rakstu “Supervīzijas darba metodes izglītības vidē” no krājuma “Supervīzija izglītības vidē”. Direktore Iveta Kļaviņa teica uzrunu, deva vārdu ciemiņiem –  Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Baikam,  Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Ričardam Gailumam, Valmieras bibliotēkas pārstāvei Ilonai Budulei. Jaunās telpas pieskandināja dzeja, dziesma, jauki un sirsnīgi vārdi, vēlējumi…
“Lasīt un sazināties ir viegli, ja mēs saprotam viens otru – grāmatu, cilvēku. Tad gribas būt kopā – ar grāmatu, ar cilvēku” tā saka skolotāja Maiga Paegle.
PALDIES interjera arhitektei Kristīnei Ribai, būvniekam Kristapam Pastvam, būvuzraugam Egīlam Jansonam un Valmieras novada pašvaldībai, par darbu un sadarbību, palīdzot skolai īstenot sapni par mūsdienīgu, gaišu, atvērtu un funkcionālu bibliotēku.
PALDIES visiem, kuri piedalījās! 
Bibliotekāre Anita Kalniņa
06.09.2021.