6.martā PIRMSSKOLAS padomes sanāksme

2023.gada 6.martā plkst. 16.30 notiks PIRMSSKOLAS padomes sanāksme. Uz sanāksmi aicinām ierasties Pirmsskolas padomes pārstāvjus (1 vecāku pārstāvis no katras grupas).

Norises vieta: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra PIRMSSKOLA, zāle (2.stāvs), Jumaras iela 9, Valmiera.

Izskatāmie jautājumi:

– Vecāku viedoklis par mākslas un kultūras pasākumu (koncerti, teātris, cirks u.c.) organizēšanu pirmsskolā par maksu, ko sedz vecāki;

– Oficiālais saziņas veids starp iestādi un vecākiem;

– WhatsApp grupu lietošanas noteikumi;

– Vecākus interesējošās tēmas “Vecāku skoliņas” nodarbībām;

– Ģimenes dienas pasākuma organizēšana 2023.gada maijā;

– Informācija par iestādes reorganizāciju (Ziemeļvidzemes pamatskolas pievienošana Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram);

– citi vecāku rosināti jautājumi.

Aicinām vecākus izteikt viedokli par minētajiem jautājumiem, tos nododot Jūsu bērna grupas pārstāvim Pirmsskolas padomē.


Uz tikšanos un veiksmīgu sadarbību!
Pirmsskolas padomes vadītāja Aira Olševska, tālr. 29350920
Iestādes direktore Iveta Kļaviņa, tālr. 28388112