Dzīvojam pasakā!

Nometnes mērķis: nodrošināt bērniem ar dzirdes, valodas attīstības un runas traucējumiem caurviju prasmju un “soft skills” jeb komunikācijas, saskarsmes, komandas darba, līderu prasmju, problēmu risināšanas un sociāli emocionālo prasmju pilnveidi, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas radītās krīzes sekas individuālajā attīstībā. Nometnes uzdevumi:
  • iepazīstināt bērnus ar jēdzienu “soft skills” - dažādu dzīvē nepieciešamu starppersonu prasmju apguvi,
  • sniegt bērniem iespēju praktiski darboties dažādu prasmju apguvei,
  • piedāvāt un mācīt bērniem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas,
  • sniegt bērniem iespēju sadarboties ar vienaudžiem.
Norises laiks: 2021.gada 23.-27.augusts

Dalībnieku vecums: 7-18 gadi.

Nometnes specializācija – dienas.

Dalībnieku skaits – 30.

Nometni organizē biedrība “Kopā varam!” Projektam piešķirts finansējums Valmieras novada pašvaldības nometņu konkursāATBALSTS BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU ORGANIZĒŠANAI”