Valmieras novada logopēdu tikšanās

25. martā mūsu skolā uz pieredzes apmaiņas semināru pulcējās Valmieras novada logopēdes.

Seminārā Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta vadītāja J. Griķe un V.Ragēvičiusa iepazīstināja ar aktualitātēm Logopēdu jomas darbā.

Logopēdes iepazinās ar fonētiskās ritmikas un logoritmikas darba paņēmieniem, kas palīdz attīstīt  bērna runu un valodu.

V.Ragēvičiusas vadībā logopēdes apguva  runas-kustības vingrinājumus.

E.Aplociņa un A.Tauriņa dalījās pieredzē, kā logopēdijas nodarbībās var izmantot līdzsvara platformu “Barboleta”.

Logopēdēm bija iespēja izmēģināt vingrinājumus uz līdzsvara platformas.

Valmieras novada Logopēdu jomas koordinatore V.Ragēvičiusa