Covid-19 drošības pasākumi

2021./2022. mācību gadā izglītības ieguves process Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrā tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību, veicot skolēnu un nodarbināto testēšanu.

Lai izglītības process varētu notikt drošos apstākļos, skolā ir noteikta kārtība, kas jāievēro skolēniem, vecākiem, darbiniekiem un skolas apmeklētājiem:

Galvenie pamatprincipi:

  • ja jūties slikti, paliec mājās
  • nēsā masku
  • dezinficē un/vai mazgā rokas
  • ieturi distanci no apkārtējiem
  • ik nedēļu veic Covid-19 testu

Ar izvērstiem noteikumiem (tostarp izņēmuma gadījumiem) var iepazīsties šeit:

COVID-19 izplatības ierobežošanas kārtība

Deguna un mutes aizsega (maskas) lietošana

Kārtība, kādā skolēniem veic Covid-19 testēšanu

Vecāku piekrišana testēšanai_veidlapa

Skolas telpu vēdināšanas kārtība

Atbildīgā persona skolā par epidemioloģiskās drošības jautājumiem: Skolas ārste (pediatre) Baiba Allika, tālrunis: 29420071, e-pasts: [email protected].