Teātris un drāma 12. klasē

Šī mācību semestra laikā 12. klases skolēni mācību priekšmetā Teātris un drāma apguva tēmu Vizuālā māksla kā iedvesmas avots jaunam produktam. Skolēni darbojās kā scenārija, tēlu, skaņu veidotāji un ar pašgatavotām lellēm attēloja notikumus spoku stāstos.

Pateicoties tam, skolēni guva apstiprinājumu, ka skatītājam interesantāk ir, ja jebkuru uzstāšanos pavada dažādas vizualizācijas, interesants fons, skaņas efekti. Tāpat šī darbošanās apliecināja, ka arī pēc apjoma neliels darbs prasa iemaņas plānošanā un idejas realizācijā.

Skolotāja Ina Bankava

Kristiana prezentācija “Kapos”

Teātris un drāma. Filmiņa.