Skolas padomes sanāksme

Š.g. 27.septembrī plkst.11.00 – 12.00 skolotāju istabā notiks Skolas padomes sanāksme. Sanāksmē informēsim par skolas darba aktualitātēm, īstenotajiem projektiem, pārrunāsim Skolas padomes darbību 2019./2020.mācību gadā, Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvis informēs par skolas sporta zāles būvniecību, kā arī uzklausīsim vecāku priekšlikumus par skolas darba pilnveidošanu.

Darba kārtība:

  1. Sēdes atklāšana (skolas padomes priekšsēdētāja V.Reinalde)
  2. Aktualitātes skolas sporta zāles būvniecībā (Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvis)
  3. Skolas darbības aktualitātes (skolas direktore I.Kļaviņa, attīstības centra vadītāja D.Ramata)
  4. Aktualitātes skolēnu domes darbībā (Skolēnu domes priekšsēdētājs H.Bērziņš, priekšsēdētāja vietniece M.Zēmele)
  5. Skolas padomes darbība 2019./2020. m.g. – veicamie darbi, publicitāte, vecāku un skolēnu viedokļu ieguves process (skolas padomes priekšsēdētāja V.Reinalde)

Uz tikšanos!