Mana dāvana Latvijai

Patriotu nedēļā Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā notika konkurss ,,Mana dāvana Latvijai”. Skolēni runāja dzeju, dziedāja dziesmas, izpildīja melodeklamācijas un rādīja savus sagatavotos video un prezentācijas.

Visu to vērtēja žūrijas komisija (I.Kļaviņa, I.Kursīte un A.Stikāne), ievērojot  konkursa vērtēšanas kritērijus.

Paldies skolotājai A.Kalniņai par konkursa vadīšanu!

No visiem redzētajiem priekšnesumiem tika izvēlēti uzvarētāji, kuri piedalīsies skolas Latvijas 105. gadadienas svinīgajā pasākumā. Tie ir 8. klase, 5.a klase, 11. klase, 2.a klase, 4.a klase, 4.b klase, 1./3f un 4.d/7./9. – 2.e klases un L. Paegles ielas 20 skolēni. Vislielāko žūrijas atzinību guva 8. klases skolēni, kuri izpildīja melodeklamāciju ,,Mana dziesma”.

Paldies visiem skolēniem un pedagogiem par sagatavotajiem priekšnesumiem! Redzētais un dzirdētais mūs pārliecināja, ka arī šādi var apsveikt Latviju dzimšanas dienā, no sirds un patiesi.

Direktores vietniece Ina Kursīte