Erasmus+ apmācības kursi Kiprā

No 25.-29. oktobrim mūzikas skolotāja Anita Kalniņa apmeklēja A.Mus.ED organizētos Erasmus+ personāla mobilitātes apmācības kursus “Singing, Recorder, Ukulele and Bucket Drumming” Kiprā, Nikosijā. Kursu mērķis – atbalstīt pedagogu profesionālo attīstību, iedvesmot pedagogus izmantot inovatīvas mācību metodes darbā ar skolu jauniešiem. Skolēniem patīk muzicēt, un mūzikas veidošana klasē ir ļoti svarīga. Šis kurss skolotājiem soli pa solim sniedza norādījumus, kā klasē izmantot vienkāršus instrumentus, kā palīdzēt saviem skolēniem bez jebkādām priekšzināšanām kopā muzicēt. Tika apgūtas rotaļīgas metodes, kas ļauj iesaistīt ikvienu
skolēnu un attīstīt viņa muzicēšanas prasmes, kā arī strādāt komandā ar citiem klasesbiedriem, nostiprināt skolēnu komunikācijas un sadarbības prasmes.
Šis 5 dienu kurss deva iespēju apgūt dažādus interesantus balss iesildīšanas un ritma izjūtas attīstīšanas vingrinājumus, iemācīties spēlēt bungas, blokflautu un ukuleli, iepazīt dažādas mūzikālās spēles, iepazīt
citu kolēģu darba metodes.
Lekcijās un radošajās darbnīcās tika sniegts gan teorētisks, gan praktisks atbalsts pedagogiem. Kursos apgūtais jau tiek realizēts mūzikas stundās un VIA nodarbībās, kā arī tiks iepazīstināti interesenti un kolēģi kompetenču grupās.
Skolotāja Anita Kalniņa