Dzejas dienas 2022

Šogad Dzejas dienas 2022 mūsu skolā noritēja ar saukli –  “Dzeja vieno…”

Skolēni kopā ar latviešu valodas skolotājiem izvēlējās interesantus, uzrunājošus dzejoļus un dažādos veidos tos radoši attēloja: lasīja, rādīja, filmēja, rakstīja uz asfalta, zīmēja un līmēja…

Bibliotēkā norisinājās  dzejas darbnīca, kur skolēni rakstīja un  ilustrēja dzejoļus,  veidojot grāmatiņu.
Šogad Dzejas dienās  piedalījās 6.,7.,8.,9., 10.,11.,12., 3a, 5a,6a,6b,7a, 8a, 6/9e, un 4/9c klase. Skolēni saņēma pateicības rakstu un saldumu kasti.
Paldies skolotājām – Līgai Lācei, Maigai Paeglei, Dacei Lediņai, Inai Bankavai, Līgai Vaitei, Jutai Kraujai, Maritai Krišānei, Inetai Duģelei un Dacei Sprincei!
Dzeja vieno!
Bibliotekāre Anita Kalniņa