Dodos uz skolu?!

Skolas gaitu uzsākšana ir būtisks notikums ne tikai pašam bērnam, bet visai ģimenei kopumā. Jo drošāki un mierīgāki būs vecāki, jo drošāka un priecīgāka bērniem būs pāreja no pirmsskolas uz skolu.
Lai kliedētu satraukumu un rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem, 2021.gada 25.februāra vakarā attālināti tiešsaistē satikās Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas administrācija un bērnu vecāki.
Skolas direktore Iveta Kļaviņa vecākus informēja, kuriem bērniem šogad ir jādodas uz skolu un kuri bērni saskaņā ar vecāku vēlmēm var turpināt apmeklēt dārziņu, kādos gadījumos ir jāapmeklē Pedagoģiski medicīniskā komisija, kā izvēlēties bērnam piemērotāko skolu, kā pieteikties skolai, kādi dokumenti jāiesniedz, piesakoties 1.klasei. PREZENTĀCIJA
Savukārt direktores vietniece Iveta Dobelniece pastāstīja par zināšanām un prasmēm, kas bērnam jāapgūst, dodoties uz skolu, un kā tās tiek apgūtas dārziņā. PREZENTĀCIJA_1

 

Vienlaikus tika veikta vecāku aptauja (piedalījās 27 vecāki), kuras rezultāti liecina:

1) 56% vecāki ir izlēmuši, uz kuru skolu bērns dosies, savukārt 22% vecāki vēl šaubās. Pārējie (22%) ir nolēmuši vēl vienu gadu mācīties dārziņā;

2) izteikti izplatītākie apsvērumi konkrētas skolas izvēlei (bija iespēja norādīt vairākus atbilžu variantus): skolas tuvums dzīvesvietai (59%), atbalsta pasākumu pieejamība (48%), skola īsteno atbilstošu izglītības programmu (37%), dzirdētas labas atsauksmes par skolu (37%);

3) visbūtiskākās lietas, ko vecāki sagaida no skolas (bija iespēja norādīt vairākus atbilžu variantus): individuāls darbs ar skolēnu (74%), radošas, ieinteresētas un uz sadarbību vērstas skolotājas (48%), klases ar nelielu bērnu skaitu (48%), daudzpusīgs atbalsta pasākumu piedāvājums (44%). Tāpat vecāki norāda arī: skaista, tīra un mūsdienīga skolas vide (22%), daudzpusīgs interešu izglītības piedāvājums (22%), iespēja skolā palikt līdz vakaram (22%), ārstniecības personu pieejamība (18%), vides pieejamība personām ar fiziskiem attīstības traucējumiem (11%);

4) lielākoties vecākus satrauc tas, vai bērns skolā saņems nepieciešamo atbalstu un individuālu pieeju, kā bērns iejutīsies jaunā skolā, kolektīvā, vai tiks pieņemts un vai tiks galā ar jauniem pienākumiem.

 

Tikšanās video ieraksts: https://youtu.be/ea96gJxdM5g

Tikšanās ar topošo Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 1.klašu skolēniem un viņu vecākiem plānota klātienē skolā š.g. jūnijā (ja tas būs iespējams epidemioloģiskās situācijas dēļ), kad iepazīstināsim ar 1.klašu skolotājām, pastāstīsim vairāk par mācību procesu skolā, atbalsta pasākumiem, dienas ritu, ārpusstundu aktivitātēm, interešu izglītību un skolas dzīvi kopumā.

Lai izdodas atrast vislabāko skolu bērnam! Uz tikšanos!
Skolas direktore Iveta Kļaviņa, 26.02.2021.