Zinību diena skolā

Kad dārzā zied krāšņas asteres un rasotā zālē krīt pirmie āboli, klāt 1. septembris – Zinību diena!

Aicinām skolēnus un vecākus uz Skolu 1.septembrī plkst. 11.30!

Zinību dienas norise:

līdz 11:30 skolēnu, vecāku un internāta skolotāja individuāla tikšanās un saruna par jaunā mācību gada aktualitātēm, iepriekš savstarpēji saskaņojot tikšanās laiku un vietu skolā;

11:30 skolēni sapulcējas klašu telpās, kur internāta skolotāja informē par dienas notikumiem;

11:40 skolēni, vecāki un skolas darbinieki sapulcējas skolas pagalmā. Notiek fotografēšanās skolas kopbildei;

12:00 skolēni, vecāki un skolas darbinieki sapulcējas skolas sporta laukumā. Notiek svinīgais pasākums. Sliktos laika apstākļos skolēni un pedagogi pulcējas skolas zālē;

12:40 skolēni pulcējas klašu telpās. Notiek svinīga audzināšanas stunda.

14.00 – 16.00 pēc grafika skolēniem svētku pusdienas skolas ēdamzālē.

Tālākais skolēnu brīvais laiks tiek organizēts pa klašu grupām.

Skolēni, kuri paliek internātā, skolā ierodas ne ātrāk par 1.septembri.

 

Skolā un tās teritorijā ir jāievēro noteiktie Covid-19 drošības pasākumi!

Noteikumi vecākiem, apmeklējot Zinību dienas pasākumus:

skolu un tās pasākumus nedrīkst apmeklēt persona (skolēni, vecāki, darbinieki u.c.) ar akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmēm un persona, kurai noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija;

iepriekš saskaņojot ar klases internāta skolotāju, vecāki līdz plkst.11.30 drīkst ienākt skolas telpās, lai īslaicīgi pēc vajadzības  apmeklētu sava bērna istabiņu internātā, klases telpu, veselības punktu, saņemtu informāciju par aktualitātēm jaunajā mācību gadā;

skolas telpās ir jālieto sejas maska (ārtelpās maska nav nepieciešama);

ienākot skolas telpās ir jādezinficē rokas un jāreģistrējas pie skolas dežuranta;

jāievēro distance un jāizvairās no drūzmēšanās;

ja svinīgais pasākums notiks skolas zālē (sliktu laika apstākļu gadījumā), tad tajā ir atļauts piedalīties tikai 1.klašu skolēnu vecākiem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Lai visiem mierīgs, drošs un priecīgs ceļš uz Skolu! Uz tikšanos 1.septembrī!

Skolas administrācija