Ziemassvētku eglīšu pasākumi

8. decembrī plkst.15.30 internāta 3. stāva atpūtas telpā Ziemassvētku pasākums skolas čaklākajiem bibliotēkas lasītājiem un grāmatu draugiem

19. decembrī plkst.15.30 skolas zālē 1. – 4. klašu skolēniem Ziemassvētku eglītes pasākums

20. decembrī plkst.17.00 skolas zālē 5. – 12. klašu skolēniem pasākums „Ziemassvētki nāk…”

21. decembrī plkst.11.00 skolas zālē 1. – 4. klašu vecākiem Ziemassvētku uzvedums „Sidrabiņa lietiņš lija…”

Direktores vietniece Ina Kursīte