Viss ir pa īstam

Bērni vislabāk mācās, praktiski darbojoties reālajās dzīves situācijās, ar “īstiem” materiāliem un darbarīkiem. Pie mums viss ir pa īstam! Pat āmurs, naglas, zāģītis, koks, lai pagatavotu īstas, praktiskas  un noderīgas lietas. Tāpat arī ēst gatavojam pa īstam. Un Kocēnu zirgaudzētavā mums pašiem ir savs draugs – īsts zirgs! Tā, praktiski darbojoties, bērni apgūst kompetencēs balstītu mācību saturu, kura ietvaros mācāmies ne tikai valodu un matemātiku, bet arī čaklumu, pacietību, rūpību, sadarbību un kopā radīšanas prieku.

Lūk, tikai daži piemēri, kā tas notiek:

Jaunrades prasmju attīstīšana integrētajā rotaļnodarbībā

Kritiskās domāšanas attīstīšana caur praktisku darbošanos

PALDIES radošiem un pieredzes bagātiem pedagogiem, kuri mācību procesu organizē bērniem aizraujošā veidā!

28.05.2021.