Visas lietas, kas ir skaistas!

21. martā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolēni piedalījās Rīgas Raiņa vidusskolas rīkotajā dzejas un melodeklamācijas konkursā ,,Visas lietas, kas ir skaistas!”, kas bija veltīts Māras Zālītes dzejai.

10. klases skolnieks Reinis Hugo Brūvelis izpildīja Māras Zālītes dzejoli ,,Tu veltīgi gaidi” un saņēma žūrijas komisijas pārstāves B.Lazdas atzinību.

Skolas melodeklamācijas koris izpildīja U. Marhilēviča dziesmu ar M.Zālītes vārdiem ,, Uz priekšu, Kurzeme!”  un ieguva 3. vietu.

Paldies skolēniem par paveikto! Īpašs paldies melodeklamācijas pulciņa skolotājai Līgai Lācei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā! Paldies Rīgas Raiņa vidusskolai par uzaicinājumu!

 Direktores vietniece Ina Kursīte