Vingrojām kopā

29. oktobrī skolēni, vecāki un skolotāji vingroja kopā tiešsaistē Zoom.

Sporta MK

29.10.2021.