Viktorīna svētku mēnesī

Starp divām Latvijas svētku dienām novembrī – Lāčplēša dienu un Latvijas dzimšanas dienu – 7.a un 7.b klase audzinātāju Kristiānas Stukānes un Pārslas Bebres vadībā organizēja viktorīnu par Latviju, izmantojot kahoot.
Pasākumā piedalījās skolēni no 5.-12.klasei. Jautājumi bija visaptveroši: pilsētas, upes, ezeri, vēsturiski notikumi, dzīvnieki, putni, augi, utt.
Pirmās trīs vietas ieguva : 1.vieta -10.klase, 2.vieta – 11.klase, 3.vieta – 5.a klase. Apsveicam uzvarētājus! Apsveicam arī pārējos, jo katrs uzzināja kaut ko jaunu par Latviju.
Internāta skolotājas Pārsla Bebre un Kristiāna Stukāne