Veselību veicinošu paradumu izkopšana

Viena no skolas prioritātēm šajā mācību gadā ir veselību veicinošu paradumu izkopšana.

7. decembrī 5.- 9. klašu skolēniem notika tikšanās ar veselības speciālisti I. Birkavu.

Nodarbības laikā tika pārrunāti jautājumi gan par personīgo higiēnu, gan apģērba kultūru. Skolēni saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un padomus, lai veidotu veiksmīgas, cieņpilnas un pozitīvas savstarpējās attiecības.

Paldies Ingai Birkavai un zīmju valodas tulkam Ingai Upesjurei!

5.-12.klašu internāta skolotāji