Vecāku skoliņas nodarbība

29. martā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas speciālie pedagogi aicināja vecākus piedalīties izglītojošā pēcpusdienā “Spēles un rotaļas bērnu uzmanības, atmiņas, uztveres un domāšanas attīstīšanai”.
Tikšanās laikā vecāki varēja darboties četrās ar izziņas procesu saistītās darbnīcās, kur gūtās idejas vēlāk varēs praktiski izmantot, rotaļājoties ar bērnu.
Speciālais pedagogs Mārīte Klapenkova skaidroja kustību rotaļu nozīmi atmiņas procesu veicināšanā. Pirmsskolas izglītības skolotāja Anda Ābola atklāja smilšu-gaismas galda izmantošanas iespējas bērnu uzmanības procesu attīstīšanai. Speciālie pedagogi Gunta Dundure un Gunta Lure ieinteresēja vecākus ar plašo galda spēļu piedāvājumu, kas var noderēt domāšanas un uzmanības procesu sekmēšanai.
Paldies vecākiem par izrādīto interesi, jautājumiem un līdzdalību!

Ilga Oļševska
03.04.2023.