Vecāku nedēļa

Lai iepazītu, kā tiek organizētas mācību stundas un ārpusstundu aktivitātes, ko skolēni mācās un kādu atbalstu saņem, lai individuāli aprunātos ar skolotājiem, atbalsta speciālistiem un administrāciju, aicinām vecākus no 20. marta līdz 24. martam piedalīties VECĀKU NEDĒĻAS pasākumos L.Paegles ielā 5 un L.Paegles ielā 20:

  • mācību stundās un ārpusstundu aktivitātēs (lūgums par ierašanās laiku līdz 16.martam informēt savas klases internāta skolotāju);
  • individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, internāta skolotājiem, sociālo pedagogu, psihologu, medicīnas personālu, karjeras konsultantu, Dzirdes centra speciālistiem un citiem atbalsta speciālistiem (lūgums par vēlamo tikšanos informēt savas klases internāta skolotāju, lai vienotos par abpusēji pieņemamu laiku).

Uz tikšanos!
Skolas administrācija