Vasaras nometne “Sportiskā matemātika”

Nometne “Sportiskā matemātika”

Nometnē “Sportiskā matemātika’’ satikās skolēni no 1.- 5.klasei, lai kopā pavadītu 5 jaukas, dažādām aktivitātēm piepildītas dienas.

Iesākām ar savstarpēju iepazīšanos un “ledus laušanas” aktivitātēm. Pārrunājām, ko šajā nedēļā paveiksim. Katru dienu uzsākām ar sportisku izkustēšanos.
Noskaidrojām katra nometnes dalībnieka dzimšanas datumu, mēnesi, gadu, vecumu. Šos katram nozīmīgos skaitļus bērni gan zīmēja, gan aplicēja, līmēja un dekorēja. Pirmajā dienā kopīgi tapa nometnes afiša un krāsaino karodziņu virtenes. Gājām pārgājienā gar Gauju, vērojot kokus, krūmus un citus dažādus augus. Pēc tam veidojām mandalas no dabas materiāliem un kolāžu “Augi pie Gaujas’’. Minējām latviešu tautas mīklas, kurās minēti skaitļi. Izveidojām skolēnu darbu izstādi, kas tika katru dienu papildināta ar bērnu radošajiem darbiem. Tādējādi vecāki iepazinās ar dienā paveikto. Spēlējām spēles un rotaļas, lai mācītos kopā sadarboties viens ar otru. Dienas nobeigumā katram bija jāpasaka, ko jaunu ir apguvis.
Nometnes noslēgumā bērni dekorēja torti ar ogām un cienāja savus vecākus.

Antra Milere, Gunita Mežule, Dace Sprince

Projekts finansēts Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkursā