Valmieras Izglītības pārvaldes PALDIES! skolas kolektīvam

Paldies!
2021.gada 27.maijā skolā uzņēmām ciemiņus no Valmieras Izglītības pārvaldes – vadītāju Ivetu Pāži un izglītības satura un vadības kvalitātes vadītāju Sandru Purmali, kuras Skolas vadībai un kolektīvam (tostarp arī pirmsskolas) pateicās par darbu 2020./2021.mācību gadā.
Paldies Ivetai Pāžei, Sandrai Purmalei un Valmieras Izglītības pārvaldei kopumā par sveicienu un laba vēlējumiem Skolas kolektīvam mācību gada noslēgumā!
PALDIES!