Valmieras Gaujas krasta vidusskolai pievienos Ziemeļvidzemes pamatskolu

Ziemeļvidzemes pamatskola

Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 23. februārī pieņēma lēmumu reorganizēt Ziemeļvidzemes pamatskolu, pievienojot to Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram, mācību procesu saglabājot Vaidavā.

Šāda lēmuma nepieciešamība ir pamatota Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 2022. gada informatīvajā ziņojumā “Par speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu”, kas sagatavots pēc speciālo izglītības iestāžu apmeklēšanas un darbības izvērtēšanas. IZM ziņojumā norāda, ka Valmieras novadā būtu saglabājama un attīstāma Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, savukārt Ziemeļvidzemes pamatskola zemā skolēnu skaita dēļ būtu jāreorganizē, to pievienojot Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram. Ziemeļvidzemes pamatskolā pamatizglītības posmā mācās 24 izglītojamie, savukārt 30 izglītojamie apgūst kādu no skolas piedāvātajām profesionālās izglītības programmām – “Komerczinības”, “Mājturība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” vai “Ēdināšanas pakalpojumi”.

2023. gada 17. martā plkst. 09.00 Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra zālē (adrese: Leona Paegles iela 5, Valmiera) notiks KOPSAPULCE iestādes darbiniekiem un iestādes padomei, kurā iestādes direktore Iveta Kļaviņa un Valmieras novada pašvaldības pārstāvji informēs par reorganizācijas procesu.

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs ir lielākā speciālās izglītības iestāde Vidzemē un otra lielākā šāda veida izglītības iestāde Latvijā. Skolā mācās 284 izglītojamie, tajā skaitā 99 bērni apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram ir arī būtiska nozīme bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā, jo tā ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas nodrošina pēctecīgu speciālo izglītību – no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai.

LĒMUMS par reorganizāciju